Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Biển Nhớ

Ca sỹ : Quang Dũng
Thể loại: Nhạc Trịnh

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Biển Nhớ soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 50611491 gửi 9224 TANG 50611491 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 573935 gửi 9194 Tai 573935 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 6935541 gửi 1221 TANG 6935541 SĐTNHẬN gửi 1221

Tải nhạc chờ với giọng hat của ca sỹ Quang Dũng bài Biển Nhớ

 

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
50611484 Chưa có 654927 593288
50611650 400244 6096586 503446
50611666 886058 618118 Chưa có
50611664 886055 654951 Chưa có
5167797 885688 6541594 931660
545400 147797 602776 Chưa có
545357 573993 6541550 794483
50611498 362103 654956 Chưa có
545262 362107 6541473 Chưa có
5167823 822374 618704 Chưa có
545406 885724 618704 Chưa có
50611551 682269 602801 748172
Chưa có 851286 Chưa có Chưa có
5167713 400266 61878 917974
545349 Chưa có 6183572 752300

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
5564969 Chưa có 61115585 302695
Chưa có Chưa có Chưa có 580120
Chưa có Chưa có 61115474 304796
Chưa có Chưa có Chưa có 61113316
50613806 514938 839338 978436
Chưa có Chưa có 6943167 Chưa có
5446657 Chưa có Chưa có 717799
Chưa có Chưa có 69413388 943673
Chưa có Chưa có 8071420 Chưa có
Chưa có Chưa có 8072575 949197
50211194 992129 Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 8072381 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 305125
Chưa có Chưa có 8072907 584626
61115047 Chưa có Chưa có Chưa có

TOP