Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Dau can mot ai

Ca sỹ : Tóc Tiên
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Dau can mot ai soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 6753665 gửi 9224 TANG 6753665 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 6805834 gửi 9194 Tai 6805834 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 8298866 gửi 1221 TANG 8298866 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 969722 gửi 2345 TANG 969722 SĐTNHẬN gửi 2345

Nhạc chờ điện thoại di động bài hát Dau can mot ai của ca sỹ Toc Tien

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có 3702347 5045260 964485
61111261 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có 861788 Chưa có 589546
61111262 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có 861788 Chưa có 589546
Chưa có Chưa có 61110449 Chưa có
61111262 Chưa có Chưa có Chưa có
6328112 768249 524126 837123
Chưa có Chưa có 8604101 964391
Chưa có 116255 8604099 964668
Chưa có Chưa có 61110450 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 589332
Chưa có Chưa có 61110450 Chưa có
5439359 Chưa có Chưa có Chưa có
6753667 5007283 8349248 865881

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có Chưa có 8071288 947060
689834 412499 8202301 711919
61114656 Chưa có  8072659 Chưa có
Chưa có Chưa có 61115412 587365
Chưa có 852917 Chưa có 301278
61113222 Chưa có Chưa có 947927
Chưa có Chưa có Chưa có 583313
755956 6804541 5091498 769051
Chưa có Chưa có Chưa có 586671
Chưa có 856924 Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 6117744 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 304663
Chưa có Chưa có 8071839 Chưa có
Chưa có Chưa có 807822 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 304896

TOP