Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Giac Mo Tinh Yeu 1

Ca sỹ : Mỹ Tâm
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Giac Mo Tinh Yeu 1 soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 5229347 gửi 9224 TANG 5229347 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 652337 gửi 9194 Tai 652337 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 778760 gửi 2345 TANG 778760 SĐTNHẬN gửi 2345

Tải bản nhạc chờ bài hát Giac Mo Tinh Yeu với phần thể hiện của ca sỹ Mỹ Tâm

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
6326832 551107 6563325 Chưa có
6326138 627642 7781108 900345
5455050 Chưa có 62114279 Chưa có
6592893 100238 7747764 324854
Chưa có 484963 771899 Chưa có
59810726 400310 7142761 892043
Chưa có 244089 Chưa có Chưa có
59810727 244121 5146094 782934
6326138 920192 7781108 900345
6602770 Chưa có Chưa có Chưa có
7497904 400312 Chưa có 891535
Chưa có 886108 6045377 Chưa có
6235908 682049 Chưa có 891424
6326864 100113 7142785 778178

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có Chưa có 61114552 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 303561
Chưa có 860662 69411475 940564
Chưa có Chưa có Chưa có 949135
5433879 400264 8202781 750081
Chưa có Chưa có Chưa có 585035
6115605 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có 853860 6943627 Chưa có
7013911 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 69411440 Chưa có
Chưa có Chưa có 8072379 Chưa có
Chưa có 851454 807768 Chưa có
7032353 514972 7965362 939693
Chưa có Chưa có Chưa có 942561
545266 886083 6333386 751404

TOP