Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Sao anh ra di

Ca sỹ : Cẩm Ly
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Sao anh ra di soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 5151706 gửi 9224 TANG 5151706 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 332916 gửi 9194 Tai 332916 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 6093596 gửi 1221 TANG 6093596 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 917950 gửi 2345 TANG 917950 SĐTNHẬN gửi 2345

Tải bản nhạc chờ bài hát Sao anh ra di với phần thể hiện của ca sỹ Cam Ly

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có 856701 Chưa có Chưa có
Chưa có 850816 Chưa có Chưa có
72444 293686 6236401 943088
5151997 403278 6095447 441522
6584021 693824 6542463 342054
5151498 362344 6093599 917949
Chưa có 850819 Chưa có Chưa có
5018697 240557 6093607 793962
5151433 240988 6093620 970303
Chưa có 856703 Chưa có Chưa có
7243 362336 6098547 251855
5151294 485528 6093284 976591
Chưa có 850915 Chưa có Chưa có
Chưa có 850815 Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 586200

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có Chưa có Chưa có 300929
61114475 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 944481
69316 327390 Chưa có 945089
Chưa có Chưa có 6942790 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 946142
Chưa có Chưa có 6945630 Chưa có
5433747 300388 6673007 969274
Chưa có Chưa có 61114560 Chưa có
Chưa có Chưa có 69412877 Chưa có
50117940 684746 60115205 792569
Chưa có Chưa có 6117419 309399
61113366 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có 413105 6547054 Chưa có
Chưa có Chưa có 69411996 941152

TOP