Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Vi do la em

Ca sỹ : Quang Dũng
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Vi do la em soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 50611557 gửi 9224 TANG 50611557 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 574107 gửi 9194 Tai 574107 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 6096626 gửi 1221 TANG 6096626 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 917975 gửi 2345 TANG 917975 SĐTNHẬN gửi 2345

Tải bản nhạc chờ bài hát Vi do la em với phần thể hiện của ca sỹ Quang Dung

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
545255 886074 6936203 Chưa có
545406 885724 618704 Chưa có
545262 362107 6541473 Chưa có
545432 822081 618689 751639
5167806 885700 6541609 593828
5167823 822374 618704 Chưa có
Chưa có 822062 6936216 Chưa có
545266 886083 6333386 751404
50611693 780525 61910626 756139
50611551 682269 602801 748172
5205432 Chưa có Chưa có Chưa có
545400 147797 602776 593852
50611498 362103 654956 Chưa có
545395 362130 6541620 753454
50611650 400244 6096586 503446

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có Chưa có Chưa có 304946
Chưa có Chưa có 807935 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 580846
Chưa có Chưa có 807266 944979
Chưa có Chưa có Chưa có 306313
Chưa có 447361 8348868 Chưa có
6067560 970992 Chưa có 363209
Chưa có Chưa có Chưa có 588029
61114649 Chưa có  8072654 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 588798
Chưa có Chưa có 8073171 586100
Chưa có 856306 Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 61114005 Chưa có
61114840 Chưa có 8072616 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 943257

TOP