Facebook

4+ Dấu hiệu bị hạn chế trên Messenger bạn nên biết

Nếu không muốn tương tác với một người nào đó trên Messenger, Facebook, thì có thể sử dụng tính năng hạn chế người khác. Vậy nếu bị người khác hạn chế thì có biết không? …

Hướng dẫn cách tạo mã PIN Messenger: Tạo, Đổi, quên mã PIN

Biết cách tạo mã PIN Messenger sẽ giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho đoạn chat để mã hóa đầu cuối. Đồng thời, giúp bạn khôi phục đoạn chat được mã hóa dù đang …

Hướng dẫn dịch vụ