Facebook

Hướng dẫn cách tạo mã PIN Messenger: Tạo, Đổi, quên mã PIN

Biết cách tạo mã PIN Messenger sẽ giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho đoạn chat để mã hóa đầu cuối. Đồng thời, giúp bạn khôi phục đoạn chat được mã hóa dù đang …

Messenger bắt tạo mã pin để làm gì? Cách bật/tắt tạo mã pin

Messenger bắt tạo mã pin gồm 6 số để hoàn tất quy trình thiết lập bắt buộc khi đăng nhập ứng dụng này. Vậy tính năng tạo mã pin Messenger để làm gì, có hại …

Hướng dẫn dịch vụ