Facebook

Cách chỉnh sửa tin đã đăng trên Facebook ít ai biết

Bạn cần cách chỉnh sửa tin đã đăng trên Facebook để sửa lại story sau khi đã bấm Đăng. Tin đã đăng trên Facebook sẽ hết hạn sau 24h, tuy nhiên sau khi xem lại Story …

Cách chỉnh sửa thước phim trên Facebook rất ít người biết

Cách chỉnh sửa thước phim trên Facebook một cách trực tiếp là một việc rất đơn giản. Chỉ cần vài thao tác như thêm âm thanh, hình ảnh, cắt, thêm, chỉnh tốc độ,… là bạn …

Hướng dẫn dịch vụ