Facebook

Cách đăng thước phim trên Facebook bằng máy tính thế nào?

Thay vì dùng điện thoại để đăng thước phim nhiều người lại tìm kiếm cách đăng Reels trên Facebook bằng máy tính. Thông thường Facebook trên máy tính có nhiều điểm khác biệt và có …

Cách tắt thước phim trên Facebook như thế nào?

Reels đã xuất hiện trên Facebook cho phép người dùng có thể tạo, chia sẻ video ngắn và xem video của người khác. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà 1 số người tìm …