Facebook

Cách xóa người mình theo dõi trên Facebook không hủy kết bạn

Khi sử dụng mạng xã hội như Facebook, đôi lúc bạn sẽ không muốn nhìn thấy bài đăng của một vài người. Thậm chí là cảm thấy khó chịu bởi những bài đăng đó. Nhưng …

Cách lưu trữ Story trên Instagram khi chưa đủ 24h ít người biết

Cách lưu trữ Story trên Instagram sẽ giúp bạn xem lại hình ảnh/ video sau khi kết thúc 24h đăng tải. Đặc biệt có nhiều người muốn lưu trữ tin khi chưa đủ 24h thì …

Tiktok

Hướng dẫn dịch vụ