Facebook

Cách chuyển tất cả bài viết về chỉ mình tôi trên Facebook

Khi không muốn người khác nhìn thấy bài viết của bạn trên Facebook, hãy tìm cách ẩn nó đi. Điều này làm bạn có thể thoải mái đăng những gì mình thích và không cho …

[Hướng dẫn] Cách tắt trạng thái online trên Messenger siêu dễ

Tắt trạng thái online trên Messenger là tính năng rất hữu hiệu trên Facebook và Messenger. Tính năng này cho phép người dùng ẩn đi thông tin hoạt động của mình trên các nền tảng …

Hướng dẫn dịch vụ