Facebook

Quy luật sắp xếp thứ tự người xem Story trên Facebook

Là người thường xuyên theo dõi ai đã xem Story của mình trên Facebook. Thì chắc hẳn cũng có đôi ba lần bạn thắc mắc thứ tự người xem Story Facebook của mình được xếp …

Tìm hiểu: Chế độ tùy chỉnh Story trên Facebook là gì?

Nếu không muốn bất kỳ ai cũng có thể xem tin trên Facebook của bạn. Thì bạn có thể cài đặt chế độ bạn bè hoặc Tùy chỉnh cho tin. Chế độ tùy chỉnh Story …

Hướng dẫn dịch vụ