Facebook

Mở tin nhắn hạn chế trên Messenger như thế nào?

Thêm tin nhắn vào hạn chế là cách làm giúp bạn hạn chế những tin nhắn từ các tài khoản mà mình không mong muốn nhận được. Tuy nhiên sau một thời gian bạn muốn …

Bị hạn chế Messenger có xem được Story không?

Tính năng hạn chế trên Messenger hỗ trợ người dùng ẩn hoạt động của 1 hoặc nhiều tài khoản khác mà không chặn họ. Vậy khi thực hiện tính năng này thì bạn bè bị …

Tiktok

Hướng dẫn dịch vụ