Cài nhạc chờ bài hát 1000 ly do chia tay 1 do ca sỹ  Tô Tài Năng thể hiện