Bị khóa Tài khoản Shopee F02 có nhận hàng được không?

07/03/2024, 01:03

Lỗi F02 Shopee là gì mà khi bạn thực hiện đăng nhập ứng dụng Shopee lại không được? Tài khoản Shopee bị khóa F02 có nhận hàng được không? Có bị ảnh hưởng đến quá …

[Chính xác] Địa chỉ bưu cục Thực phẩm sạch Ngọc Hân ở đâu?

02/03/2024, 01:03

Bưu cục Thực phẩm sạch Ngọc Hân ở đâu? Có phải bưu cục Ngọc Hân của Shopee không? Đây có thể là một điểm gửi hàng của đơn vị vận chuyển SPX Shopee, được đặt …