Cài nhạc chờ bài hát do Lam Trường thể hiện A better day