Bản nhạc chờ hay cho điện thoại với bài hát Anh em ket nghia của Tô Tài Năng và Lương Gia Huy