Bản nhạc chờ mới lạ với phiên bản vọng cổ Ba xa toi Number của Châu Thanh