Nhạc chờ hay cho di động với phần thể hiện của Minh Thuận và Phạm Thanh Thảo bài hát Ban than