Nhạc chờ hay cho điện thoại bài hát Be Bang của Cát Tường và Vũ Quốc Việt trình bày