Cài nhạc chờ di động với bài hát Ben vang do xua của Diệp Hoài Ngọc và Vũ Tuấn thể hiện