Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Vũ Duy Khánh

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
7601362 Chưa có 5303462 864990
7247224 708862 7815667 949861
6114836 Chưa có Chưa có 940561
6115206 Chưa có Chưa có 585520
Chưa có Chưa có 6118641 308898
6114823 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 69410053 940562
Chưa có Chưa có 807117 944105
Chưa có Chưa có 69411240 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 589551
Chưa có Chưa có Chưa có 944104
Chưa có Chưa có 61113906 Chưa có
Chưa có Chưa có 61113907 304055
Chưa có 851870 6118640 308897
6115294 Chưa có Chưa có 585521
Chưa có Chưa có 6946532 Chưa có
6114878 Chưa có Chưa có 940653
6114877 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 69410080 940654
61113617 Chưa có Chưa có 948559

TOP