Bài hát “Đôi ngả chia ly” là tâm sự người con trai khi tình yêu tan vỡ, bao ước hẹn xây dựng hạnh phúc nhưng giờ đây đã trở thành hai người xa lạ, hai người đã không cùng chung đôi như ước hẹn