Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Ha trang

Ca sỹ : Quang Dũng
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Ha trang soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 545357 gửi 9224 TANG 545357 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 573993 gửi 9194 Tai 573993 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 6541550 gửi 1221 TANG 6541550 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 794483 gửi 2345 TANG 794483 SĐTNHẬN gửi 2345

Nhạc chờ điện thoại di động bài hát Ha trang của ca sỹ Quang Dung

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
50611500 269291 654958 Chưa có
5167713 400266 61878 917974
545379 486721 63513576 539360
Chưa có 851286 Chưa có Chưa có
5205432 Chưa có Chưa có Chưa có
545400 147797 602776 593852
Chưa có 885762 618630 Chưa có
5167806 885700 6541609 593828
50611693 780525 61910626 756139
50611490 682993 61839 541889
545395 362130 6541620 753454
5167823 822374 618704 Chưa có
545349 Chưa có 6183572 752300
545406 885724 618704 Chưa có
545255 886074 6936203 Chưa có

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
5779218 482218 7449932 996117
Chưa có Chưa có Chưa có 581212
Chưa có Chưa có 61114861 Chưa có
Chưa có Chưa có 6117929 309477
Chưa có Chưa có Chưa có 309486
Chưa có Chưa có 8072326 Chưa có
Chưa có Chưa có 6943072 Chưa có
Chưa có Chưa có 6945651 Chưa có
Chưa có Chưa có 6942533 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 587140
61113534 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 6947423 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 300908
Chưa có 250359 6096765 Chưa có
7284289 249737 8689320 875072

TOP