Bản nhạc chờ hay cho điện thoại bài Khoc them la nua với phần thể hiện của nhóm nhạc BOM