Bản nhạc chờ hay cho dế yêu với bài hát Ki niem tinh dau phần thể hiện của ca sỹ Dinh Ung Phi Truong