Bản nhạc chờ hay cho dế yêu với bài hát Lang le phần thể hiện của ca sỹ Dang Khoa