Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Picture Of You

Ca sỹ : Boyzone
Thể loại: Nhạc quốc tế

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Picture Of You soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 58810745 gửi 9224 TANG 58810745 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 7006826 gửi 1221 TANG 7006826 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 636933 gửi 2345 TANG 636933 SĐTNHẬN gửi 2345

Nhạc chờ điện thoại di động bài hát Picture Of You của nhóm Boyzone

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
5144666 834907 928187 635965
5144667 834908 7006814 904440
5144663 349843 935812 904398
5144692 834929 7006835 904623
5144681 834918 928194 977956
Chưa có 862305 Chưa có Chưa có
617226 834907 876860 977955
569438 834915 7006821 636476
58810741 834916 7006822 904508

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
6114405 Chưa có Chưa có 581166
5567067 852665 Chưa có 300139
Chưa có Chưa có 6945630 Chưa có
Chưa có 860943 69411483 940836
5566808 Chưa có Chưa có 301837
Chưa có Chưa có 8071865 Chưa có
61113187 Chưa có Chưa có Chưa có
5565013 Chưa có 61115587 302737
Chưa có Chưa có Chưa có 586961
Chưa có Chưa có 8072468 948469
Chưa có Chưa có 7692828 Chưa có
61114346 Chưa có Chưa có 948954
61113226 Chưa có Chưa có Chưa có
6238997 148736 7714118 Chưa có
Chưa có Chưa có 69413436 Chưa có

TOP