Nhạc chờ mobifone
Nhạc chờ vinaphone
Nhạc chờ viettel
Nhạc chờ vietnamobile

Bài hát Vi do la em

Ca sỹ : Quang Dũng
Thể loại: Nhạc trẻ

Hướng dẫn đăng ký nhạc chờ

Để tải nhạc chờ bài hát Vi do la em soạn tin theo cú pháp :

Đăng ký nhạc chờ mạng mobifone

CHON 50611557 gửi 9224 TANG 50611557 SĐTNHẬN gửi 9224

Đăng ký nhạc chờ mạng vinaphone

Tai 574107 gửi 9194 Tai 574107 SĐTNHẬN gửi 9194

Đăng ký nhạc chờ mạng viettel

BH 6096626 gửi 1221 TANG 6096626 SĐTNHẬN gửi 1221

Đăng ký nhạc chờ mạng vietnamobile

MUA 917975 gửi 2345 TANG 917975 SĐTNHẬN gửi 2345

Tải bản nhạc chờ bài hát Vi do la em với phần thể hiện của ca sỹ Quang Dung

Nhạc chờ cùng ca sỹ

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
545400 147797 602776 593852
Chưa có 851286 Chưa có Chưa có
545262 362107 6541473 Chưa có
545349 Chưa có 6183572 752300
545255 886074 6936203 Chưa có
545400 147797 602776 Chưa có
545379 486721 63513576 539360
5167818 885717 6541632 554392
50611676 Chưa có Chưa có 542974
5167806 885700 6541609 593828
5167823 822374 618704 Chưa có
5167713 400266 61878 917974
50611693 780525 61910626 756139
Chưa có 885762 618630 Chưa có
5205432 Chưa có Chưa có Chưa có

Nhạc chờ cùng thể loại

Mobifone Vinaphone Viettel Vietnamobile
Chưa có Chưa có Chưa có 583885
Chưa có Chưa có 8072146 Chưa có
Chưa có Chưa có 61112756 305711
Chưa có Chưa có 8072529 Chưa có
Chưa có Chưa có 807365 Chưa có
Chưa có Chưa có Chưa có 585890
Chưa có Chưa có 6946574 Chưa có
61114711 Chưa có Chưa có Chưa có
Chưa có Chưa có 6116968 Chưa có
5566529 Chưa có 6941690 302256
Chưa có Chưa có Chưa có 581844
Chưa có Chưa có Chưa có 306110
Chưa có Chưa có 8072446 948830
61111239 Chưa có Chưa có 945553
5262161 112851 Chưa có 892280

TOP