Bản nhạc chờ hay cho điện thoại bài Vi ta con yeu nhau với phần thể hiện của ca sỹ Cao Tuan Thien